Уважаеми госпожи и господа, членове на УС и на ФКК на ФНСЗ,

Управителния съвет на ФНСЗ ще проведе първото си редовно годишно заседание за 2013 година, на 28.02.2013г. от 14:00 часа в офиса на Федерацията, в гр. София, ул. „Владайска” № 29