"За по-добро участие и корпоративната социална отговорност за устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в земеделието",
която ще се проведе на 4 юли 2013г. от 10ч. в Гранд Хотел София.

Конференцията се организира в рамките на европейския проект VS/2012/003/0305 "Информирани и опитни за устойчиво земеделие", финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство с Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм, ЕФФАТ, секторните синдикални организации от Македония, Румъния, Германия, Франция, Италия, Словения, Словакия, Чехия, Швеция и работодателските организации от България – АЗПБ и НСЗКБ, с които Федерацията на независимите синдикати от земеделието води активен социален диалог. Конференцията има за цел да допринесе за дебата върху ефективността и възможностите за социален диалог в сектора и колективните трудови договори в светлината на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите, корпоративната социална отговорност в сектора и иновативни действия на социалните партньори, с цел ефективно управление на промените и предотвратяване и цивилизовано уреждане на спорове в контекста на непрекъснатите трансформации в сектора и да насърчи секторните социални партньори за съвместни действия.

Партньорите ще представят резултатите от своята работа по проекта и ще предложат политически документ за насърчаване на секторните социални партньори за създаване на национални органи и механизми за информиране и консултиране и участие на работещите и служителите в земеделието. Конференцията ще бъде отворена за журналисти. На 4.07.2013г. ще бъде подписано Рамково споразумение между партньорите в секторния социален диалог - ФНСЗ, АЗПБ и НСЗКБ.

С тази конференция ФНСЗ и партньори ще допринесем за дебата за качествена заетост в сектор Земеделие и участие на работещите в управлението, както и ще насърчим и популяризираме корпоративното социално поведение в сектора.