Целта на семинара е:

 

  • да актуализираме и разширим знанията си по нормативната уредба по БЗР;
  • да повишим знанията си по оценка и превенция на риска на работното място;
  • да укрепим синдикалните си позиции в социалния диалог и КТД по въпросите за БЗР;
  • да направим преглед на постигнатото и социалните последици за работещите, в контекста на завършилите преговори по МОД и настоящите преговори по КТД;

В рамките на семинара ще се проведе и заседание на УС на ФНСЗ, което ще е съпътстващо мероприятие в програмата.