Федерацията на независимите синдикати свиква своя Управителен съвет на четвъртото редовно заседание за 2013г., което ще се проведе в периода 15 – 16 декември 2013 г. в с. Мезек.

 

Дневният ред обхваща финансови и организационни въпроси от последното тримесечие, както и дискусия по планиране приоритетите за 2014г.