В съответствие с приетите на 18-я Конгрес на ФНСЗ програмни документи и очертаните приоритетни области за работа през 5-годишния период Федерацията  работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти.

Годишната програма за обучение се структурира ежегодно в консултации с браншовите организации, партньорите на ФНСЗ на национално и европейско ниво и проучване на потребностите на участниците.

Обща цел:
Укрепване на отрасловия социален диалог в сектор Земеделие и засилване ролята на ФНСЗ като ключов играч в процеса на социален и граждански диалог в България за ефективно решаване на обществени въпроси в условия на икономическа криза.

Специфични цели:
1. Повишаване капацитета на синдикалния актив за пълноценно участие в процеса на социалния диалог в отрасъл Земеделие.
2. Актуализиране и разширяване на знанията по ключови теми в индустриалните отношения, както и усъвършенстване на гъвкавите умения на синдикалния актив в областта на:

 • Социален диалог и колективно трудово договаряне
 • Безопасни и здравословни условия на труд
 • Социално осигуряване
 • Професионално обучение, квалификация и преквалификация
 • Организационно укрепване и синдикализация
 • Общата селскостопанска политика на 2014-2020
 • Комуникационни и презентационни умения в процеса на преговори и договаряне.
 • Разработване на проекти по финансиращи програми
 • Джендър въпроси и младежка политика
 • Корпоративна социална отговорност в земеделието
 • Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие и пр.

3. Повлияване процеса на вземане на решения относно прилагане на политики в отрасъла. Извеждане на обратната връзка като важен инструмент в прилагането на политики.
4. Развиване на капацитета и авторитета на ФНСЗ в международното и европейското синдикално партньорство за укрепване на международната синдикална солидарност .
5. Ярка и последователна медийна политика за популяризиране на дейността на Федерацията и засилване информираността на заинтересованите страни.  

Индикативната работна програма на ФНСЗ за 2013 г. може да видите тук.

Във връзка с испълнението на проекта VS/2012/0305, Федерацията на независимите синдикати от земеделието организира три работни срещи в България, Македония и Румъния на който заседанието на Управляващия комитет ще даде специален акцент върху темата в страната-кандидатка и ще позволи на партньорството да наблюдава напредъка на проекта и да следи дискусията по време на семинара.

Прочети още...

ФНСЗ кани членовете на Управителния си съвет, както и председателите на браншовите синдикални съвети на работен семинар на тема „Повишаване ефективността на ФНСЗ.

Прочети още...

Четирима представители на Федерацията на независимите синдикати от земеделието участваха в регионален семинар за повишаване капацитета на синдикатите в секторния социален диалог в рамките на Програмата за работнически инициативи на Международния обучителен център към Международната организация на труда.

Прочети още...

Обучение по специфична професионална подготовка за професията „Сътрудник по индустриални отношения”, организирано от КНСБ в рамките на проект  BG051PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Прочети още...

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности