На завършилия кръг от преговори по колективно трудово договаряне в браншовете Селскостопанска академия, ИА "Борба с градушките" и "Напоителни системи"

Прочети още...

На 29.08.2012г. бе сключено Допълнително споразумение към действащия Браншов колективен трудов договор на Напоителни системи ЕАД, с което се урежда разпределянето на средствата за социално-битово и културно обслужване.

Прочети още...

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.