На завършилия кръг от преговори по колективно трудово договаряне в браншовете Селскостопанска академия, ИА "Борба с градушките" и "Напоителни системи"

Прочети още...

На 29.08.2012г. бе сключено Допълнително споразумение към действащия Браншов колективен трудов договор на Напоителни системи ЕАД, с което се урежда разпределянето на средствата за социално-битово и културно обслужване.

Прочети още...

И
СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПО-БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ДЕЙНОСТТА НА БАБХ, СЪС ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 02.05.2012 – 02.05 2014 Г.

Изтегли документа

Информация относно БКТД в системата на БАБХ

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности