Синдикатите от земеделието от новите страни-членки настояват за промяна на политическия курс
Заетостта в селското стопанство в новите страни-членки намалява, затова ръководителите на синдикатите от земеделието от тези страни настояват за устойчива нова селскостопанска политика на Общността. Те настояват още за адаптивни регулации и инструменти за млекопроизводството и се обявяват срещу допълнителни субсидии на млечните квоти след 2015 г.

Прочети още...

Берлинска декларация на европейските професионални съюзи в областта на селското стопанство
ОСП трябва да се съгласува с дългосрочните цели на другите политики, провеждани от Европейския съюз и от държавите-членки. За да се постигне това, инструментите на ОСП трябва да се пригодят към целите на Лисабонската и Гьотенбурската стратегии.

Прочети още...

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности