ЕС постигна значителен напредък през последните 50 години в насърчаването на по-голямо равенство между жените и мъжете в обществото и в пазара на труда. От основаването на ЕС законодателството за равното третиране е допринесло и ще допринася за равното участие на жените и мъжете в икономиката и обществото в Европа. През новия си мандат за периода 2010-2014 г. Комисията прие различни инструменти на ЕС, относно равенството между половете:

  • Хартата на ЕС за жените укрепи усилията на ЕС за изграждане на перспективите и политиките в това отношение за следващите пет години, докато се предприемат специфични мерки.
  • Стратегията за равенство между жените и мъжете се гради върху опита на Пътната карта за равенство между жените и мъжете от 2006 г. и представлява работната програма на Европейската комисия за равенство между половете за периода 2010-2015 г. въз основа на шест тематични приоритети
  • Стратегията "Европа 2020" поставя нова цел от 75% мъже и жени, които да бъдат наети до 2020 г. и амбициозни цели по отношение на заетостта, иновациите, образованието, социалното включване и климат / енергетика.

Изтеглете програмата като PDF

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности