В разработката са включени изследвания на Института по аграрна икономика за влиянието на Общата селскостопанска политика /ОСП/ в развитието на земеделието и хранително- преработвателния сектор в България и становища , мнения и предложения на Федерацията на независимите синдикати от земеделието / ФНСЗ/, Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост / ФНСОХП / и на Европейската организация на работниците от хранителната промишленост, селското стопанство и туризма /EFFAT / и на Европейски организации на работодателите от селското стопанство и хранителната и питейна индустрия / COOPA COGECA, FOOD DRINK EUROPE, CEFS, CECCM, UNITAB , FETRATAB и др./ обсъждани на различни международни форуми.

Изтеглете анализа като PDF

КНСБ за пореден път изразява съпричастност към дълбокото възмущение от отсъствието на морал в политиката и управлението на страната и заявява подкрепа на високата гражданска активност,

Прочети още...

На вчерашното си заседание (на 29.05.2013г.) Изпълнителния комитет на КНСБ прие Позиция на ИК на КНСБ относно правителствените политики и мерки в краткосрочен и средносрочен план.

Прочети още...

В съответствие с национално-отговорната ни позиция на социални партньори, след като се запознахме с предложената  ни Стратегия за управление и развитие на водния сектор и  проведеното обществено обсъждане  , загрижени за хилядите работници и служители в системата на Напоителни системи на територията на цялата страна – наши синдикални членове, пред които имаме отговорности, Ви предоставяме  становище с убеждението, че позицията на работещите е от значение в решаването на стратегически въпроси, какъвто е въпросът за националното водно богатство.

Изтеглете становището като PDF

Федерацията на независимите синдикати от земеделието в качеството си на социален партньор и представител на трудовите права и интереси на работниците и служителите от отрасъл „Земеделие” настоява за преразглеждане осигурителния режим на сезонните работници за риска „безработица”.

В съответствие със становищата на Европейския икономически и социален съвет за защита правата на сезонните работници, както и установените правила за осигуряване на  постоянна заетост в Лисабонската стратегия, изразяваме следното становище, относно сезонните производства и свързаните с тях проблеми.

Изтеглете становището като PDF

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности