ДО
БЮРОТО НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,

Приетите на първо четене изменения към ЗСПЗЗ предизвикаха взрив от тревога и недоволство у хилядите земеделски стопани. Те водят до невиждана на село безработица, блокиране на стопанската дейност и пустеещи земи.
Неразбираеми остават за нас политическите Ви страсти и непознаването на българското село от болшинството депутати.
Разтревожени сме от дезорганизацията, безпомощността и объркването, които съществуват у земеделските производители пред прага на пролетната сеитба.
Над 700 000 български граждани се лишават от имуществен дял за трудово участие.

Изтеглете Петицията като PDF

 

Позиция на Федерацията на независимите синдикати на Земеделието Относно: Отмяна на договореностите в Националното споразумение за синансова стабилност на ДОО и пенсионната реформа и повишаване на възрастта за пенсиониране с една година от 1.01.2012 г. и отнемане на класа на българските работници и служители.

Изтеглете позицията като PDF

Новият проект на бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2012г. не отразява реалните потребности на ведомството, така че средствата да са достатъчни за изпълнение на поставените държавни задачи. Намалението на бюджета на МЗХ за 2012 г. с 13 милиона лева, в т. ч. с 2 336 000 лева за заплати и други възнаграждения, отново ще генерира много проблеми и трудности, съпътстващи и изминаващата година,  както и социално напрежение, породено от ограничени средства за работни заплати, издръжка, капиталови разходи, забавяне на структурни реформи, липса на средства за изплащане на обезщетения при пенсиониране и съкращения, неспазване на законодателни разпоредби.

Прочети още...

{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0036{/gallery}

Земеделието в контекста на Европа 2020 - реалности и възможности за България - Да поставим работещите в земеделието в центъра на Общата селскостопанска политика!
Участниците в Годишната асамблея на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, 
Като направихме преглед на постигнатото и социалните последици за работещите в отрасъла в контекста на проведената административна реформа в структурата на МЗХ и отрасъла,
Като обсъдихме проблемите на работещите в конкретните браншове и анализираха изводите от проведените браншови дискусии,
Като се запознахме с хода на обсъжданията относно ОСП след 2013 г. и като вземат пред вид Декларацията на ЕФФАТ от Дубровник 2011 за необходимост от повече внимание върху работещите в сектора и включването им в ОСП, 
Като взехме пред вид, че правото на синдикално сдружаване е едно от най-важните условия за изграждане на гражданското общество и има стратегически принос за сигурността на работните места и заетостта,

Прочети още...

Декларация от участниците в регионалната среща на синдикатите от земеделието от България, Македония, Румъния и Сърбия

Участниците в регионалната работна среща на синдикатите от земеделието от страните от Югоизточна Европа,  Като взехме пред вид, че правото на синдикално сдружаване е едно от най-важните условия за изграждане на гражданското общество; Като се опираме на факта, че индустриалните отношения и социалния диалог са регламентирани в Договора на Европейския съюз и неотменна част от Европейският социален модел,

Прочети още...

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности