Икономическа реализация на фактора "Труд" в съвременното българско селско стопанство - анализ - изтеглете като PDF

Цената на труда в българското земеделие - презентация - изтеглете като PDF

Индустриално  възраждане  на селските  райони  на  България - Създаване  на  нови  работни места - аналитична разработка – Изтеглете като PDF

Презентации
Възраждане на заетостта в селските райони - Социални аспекти – Изтеглете като PDF
Реиндустриализация - Земеделие - Изтеглете като PDF

Федерацията на независимите синдикати от земеделието потвърждава позицията си, че Общата селскостопанска политика трябва да отразява принципите на справедливост в обществото и най-вече да стимулира социална обезпеченост на заетите в отрасъла, като  поставя фокус върху по-целенасочено и равностойно подпомагане на доходите в сектора, засилване на растежа и заетостта, по-ефективни и адаптирани инструменти за управление на кризи, допълнителни инвестиции за научни изследвания и иновации, насърчаване на агроекологичните инициативи, стимулиране на младите земеделски производители.

Прочети още...

Федерацията на независимите синдикати от земеделието ще се включи в демонстрацията, защото е категорично против недофинансирането на цели браншове и отрасли, сред които са  и Напоителни системи, а исканото 10% увеличение на работните заплати в публичния сектор остава химера.

Прочети още...

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности