Програма - дневен ред

Проектодокументи: Регламент за провеждане на Конгреса и Програма за следващия мандат и резолюции

Отчетен доклад на УС на ФНСЗ

Решения на 19-конгрес на ФНСЗ

Програма на ФНСЗ -визия за бъдещето на ФНСЗ след XIX редовен конгрес до 2021г.


XIX Конгрес на Федерацията на независимите синдикати от земеделието преизбра Светла Василева и Валентина Васильонова за председател и заместник председател на Федерацията

Продължи...