{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0069{/gallery}

Атанаска Тачева е лаборант в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Трудовия и път в Института продължава вече 40 толкова членство в КНСБ- ФНСЗ). Тя е завършила Техникума по индустриална химия в Димитровград и през всичките тези години е ценен и уважаван сътрудник на научните работници в Института на изследователското поприще.  Редом с трудовите си задължения тя е и активен синдикалист и общественик. На 22 март т.г. г-жа Тачева навърши 60 години. Честито!.

 

Институтът по разстителни и генетични ресурси „Константин Малков” в Садово е уникална научно-производствена структура със 130 години история. Създаден е през 1882 година от знаменития български учен Константин Малков като  първото земеделско ”изпитателно (опитно) поле” с добре обзаведени лаборатории.

Днес в него се намира националната генбанка, в която се поддържат около

56 046 образци от 2 670 растителни вида при контролирани условия на дългосрочно и средносрочно съхранение.


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности