БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ В ЧУЖБИНА – НАША ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Всяка година италианските синдикати в земеделието FLAI-CGIL организират 70-дневна кампания под мотото „Отново на полето!”, в рамките на която обикалят по полетата и фермите на Южна Италия и се срещат на място с работниците – голяма част от тях са българи, румънци, африканци и др. – за да им говорят за трудовите им и социални права в Италия.

ФНСЗ участва активно трета година в кампанията. В тазгодишната акция се включиха и земеделските синдикати от Румъния и Македония, както и румънския консулат в Бари и българската Главна инспекция по труда. Кампанията има за цел да покаже транснационална солидарност в борбата със трудовата експлоатация, социалния дъмпинг и недекларирания труд в земеделието, както и да информира работниците за техните трудови и граждански права.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

ФНСЗ и КНСБ настояват за изпращане на трудово аташе в Италия

Социално-икономическите трусове в последните три десетилетия в България принуди хиляди български граждани да търсят работа и препитание в чужбина. За някои това беше печеливш ход, който дава пряк положителен резултат и за българската икономика, но за други се превърна в кошмара на модерното робство.

Една от европейските държави с най-голяма концентрация на български сезонни работници е Италия.

Тясното сътрудничество на ФНСЗ с италианските синдикати от земеделието  FLAI-CGIL и задълбоченото проучване на място в районите с интензивно земеделие и концентрация на работници-мигранти в Южна Италия показват острата нужда от постоянно представителство от страна на България в Италия, което да защитава правата на българските граждани, живеещи и работещи там, да се грижи за трудовите и социални права на българските граждани, пребиваващи и работещи в Италия.

В тази връзка ФНСЗ и КНСБ настояват за създаване на Служба по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП към посолството на Р България в Р Италия и изпращането на трудово аташе, което значително ще повиши степента на ангажимент и закрила към българските работници.

Въпреки че съществуват 8 Служби по трудовите и социалните въпроси към посолствата на Р България в 5 европейски страни, Италия не е сред тях. В същото време Италия е сред най-предпочитаните дестинации за сезонен труд, особено в земеделието.

В приетата от Министерски съвет, през 2015 г. Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015г.–2020г. е заложено увеличаване на броя на СТСВ и е предвидено откриването на такава и в Италия. Това е още една причина да настояваме през 2019г. службата да бъде отворена.

По наши данни, събрани през международния ни синдикален обмен, българите в Италия са над 60 хиляди и продължават да се увеличават. Тези работници са в сериозен риск от несигурност и тежка трудова експлоатация.

ФНСЗ и FLAI – CGIL със загриженост отбелязваме нарастващия брой български граждани, които полагат труд в италианското земеделие (35 000, по данни от 2016г.), като сезонни работници. Голяма част от тях работят в кампаниите по полетата в Южна Италия – регион Пулия. Сезонната работа, която изпълняват българските работници е показателен пример за несигурност, често пъти работа на черно и унизително заплащане. Трудовата експлоатация на тези работещи, обект на свободното движение в ЕС е разпространено явление, за което често си затваряме очите. Липсата на предварителна информация, непознаването на езика и правилата на приемащата страна превръща тези хора в лесна плячка на трафиканти на евтин труд и те най-често попадат в капаните на „трудови посредници” – капорали, които печелят от техния труд и възпроизвеждат паралелни гета – в Италия и в България. В региона на Пулия българите са концентрирани основно около Фоджа, но също така и на други места. Голяма част от тях идват на работа в Италия повече от 12-14 години. От многобройните ни срещи с тях през последните две години идентифицираме две постоянни линии. Първата е на общностите, които работят с трудови договори, печелят добре и живеят уседнало (макар и в затворена общност), децата им ходят на училище. Втората – по-страшната – граничи с хуманитарна криза – гета, къщи, наричани „месарии” с ужасяващи условия на живот и евтин труд.

Друга голяма група български граждани са т.н. „банданте” – домашни гледачки на възрастни хора, на разположение 24/7 на своите работодатели.

През 2016г. в Италия се приемат закони, с които да се пресече трудовата експлоатация на хора – Закон 199 срещу капоралите – правно и обществено постижение след 30 години усилия да се криминализира тежката трудова експлоатация през посредниците; Социален протокол между италианските министерства на труда и земеделието, региони, съюзи и гражданското общество, за да се гарантира спазването и прилагането на поети ангажименти, свързани с настаняване, транспорт, здравеопазване и социално включване на сезонните селскостопански работници; Протокол за разбирателство и съвместни усилия срещу работата на черно и трудовата експлоатация на българските работници в италианското земеделие между местната власт на регион Пулия и синдикатите от земеделието в България и Италия.

Макар и сериозни, тези постижения не са достатъчни, ако те не бъдат изведени на по-високо политическо ниво и конкретни ангажименти от страна на българската държава. КНСБ и ФНСЗ споделяме отговорността за правата на работещите българи и извън България и считаме за изключително важно развиване на сътрудничеството между италианските и българските власти на различни нива, за да се противодейства на експлоатацията, капоралите и работата на черно.

Една полезна стъпка напред трябва да бъде достъп и натиск от страна на българските власти за спазване на клаузите от Социалния протокол; да се засили контрола по спазването на трудовото законодателство и трудовите стандарти, както и да се засилят междуинституционалните връзки между двете страни и осъществяване на конкретни мерки за превенция на трафика на българи с цел трудова експлоатация и живот при нехуманни условия на живот.

Откриването на информационен офис на българската държава в този регион би била конкретна проява на загриженост към българските работници в тази част на Италия и ще насърчи гражданското съзнание и пълноценната им интеграция в обществото. И най-вече ще се повишава информираността на българските граждани в Италия по въпроси в областта на свободното движение, чрез консултирането им на място.

Всяка година италианските синдикати в земеделието FLAI-CGIL организират 70-дневна кампания под мотото „Отново на полето!”, в рамките на която обикалят по полетата и фермите на Южна Италия и се срещат на място с работниците – голяма част от тях са румънци, българи, африканци и др. – за да им говорят за трудовите им и социални права в Италия. В тазгодишната кампания се включиха и земеделските синдикати от България, Румъния и Македония, както и румънския консулат в Бари и българската Главна инспекция по труда. Кампанията има за цел да покаже транснационална солидарност в борбата със трудовата експлоатация, социалния дъмпинг и недекларирания труд в земеделието, както и да информира работниците за техните трудови и граждански права.

Тазгодишната акция в Южна Италия е част и принос към европейския проект срещу недекларираната работаRAISE UP, в които ФНСЗ е партньор.  

 

Какие минералы и витамины содержатся в шоколаде. Актуальная информация.