Недекларирания труд в селското стопанство - какво трябва да знам, за да не попадна в капана?

Вижте брошурата като PDF

 

 

 

 

 

 

Undeclared work in the agriculture - information brochure for escaping the traps in Bulgaria

Download as PDF