На 9.10.2012г. на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ към МС  е внесено становището на ФНСЗ по проекта на Закон за държавния бюджет за 2013 на република България в частта проекто-бюджет за МЗХ.

Становището на ФНСЗ ще бъде внесено и обсъждано в предстоящото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество/ОСТС/ към МЗХ, както и в Комисията по земеделие към НС.

Изтеглете становището като PDF