Приет на ХІІ конгрес на ФНСЗ, състоял се на 5 април 1990 г., изменен и допълнен на ХІІІ извънреден конгрес на 17 и 18 април 1992 г., на ХІV конгрес на 16 и 17 септември 1993 ., на ХV конгрес на 2 и 3 октомври 1997 г., ХVІ конгрес на 11 декември 2001 г. и  ХVІІ конгрес на 7.12.2006 г. и ХVІІІ конгрес на 7.12.2011 г. и  XIX конгрес на  7.12.2016 година

Изтеглете Устав на ФНСЗ като PDF