Тони Сербезова - съветник на ФНСЗ по трудово-правни въпроси и Хени Митрева - съветник на ФНСЗ по социално-осигурителни политики коментират някои основни промени в областта на Кодекса на труда и КСО, в сила от 2017 година, които да са от полза на синдикално ангажирания актив.

Някои промени в социалното осигуряване от 1 януари 2017 г. - Христина Митрева, Съветник по социално-осигурителни политики
Вижте като PDF

Някои основни трудови права от 1 януари 2017 г. - Стойна Сербезова, Съветник по трудово-правни въпроси
Вижте като PDF