Системите по професионално обучение в отделните страни-членки на Европейския съюз варират в широки граници. От тук произтича и трудност в сравнение на професионалното обучение по браншове. Този въпросник има за цел да предложи метода/насоката как да се опрости дискусията по време на регионалните семинари, които ще се проведат в рамките на проекта AGRI TRANS.

Пълният текст на доклада