Новини

Асамблеята се проведе от 3 до 5 юни в Слънчев бряг и обсъди неотложните синдикални въпроси след европейските избори и в контекста на социално-икономическите трансформации у нас и в сектора.   

120 синдикални председатели от четирите браншови синдикални съвети към Федерацията и гости участваха във форума, на който се обсъждаха проблемите на структурите, трудовите и социално-осигурителните права на работещите в тях.
Синдикалистите дискутираха заедно с президента на КНСБ Пламен Димитров, народните представители от Комисията по земеделие проф. Светла Бъчварова и г-жа Ирена Димова, зам. Министър Лозана Василева от МЗХГ, изпълнителните директори на ИА Борба с градушките и Напоителни системи ЕАД, зам. Председателя на Селскостопанска академия доц. Игнатова, регионалния директор на ИА Главна инспекция по труда в Бургас, съветника по социално-осигурителни политики г-жа Христина Митрева.

Приетата обща Декларация от Годишната асамблея 2019 е синтез на исканията, които ФНСЗ ще представи пред всички заинтересовани страни и особено в рамките на предстоящите обсъждания по бюджетната процедура за 2020г.

По време на Годишната асамблея се проведоха отделни браншови срещи със стопанските ръководства на отделните ведомства, на които участниците активно дискутираха специфичните и спешни въпроси в структурите. Синдикалните активисти имаха възможност да поставят конкретните въпроси от колективите по страната.  

Декларация от Годишната асамблея 2019


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности