BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Проект "Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“

BG05SFOP001-2.025-0166-С01"Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора.

Партньорите са национално представените работодателски организации в сектора Асоциация на земеделските производители в България, АЗПБ и  БАКИБ - Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии. 

Проектът има две специфични цели:

  • Да работи за партньорско управление на предизвикателствата в развитието на сектор Земеделие в Република България чрез инструментите на социалния диалог и съвместни дейности на секторните представители на труда и бизнеса.
  • Да подкрепи открито и отговорно управление на секторните политики чрез насърчаване на гражданското участие и диалога между представителите на синдикатите, работодателите и държавните власти в Съвета за тристранно сътрудничество в сектор Земеделие - ОСТС - МЗХГ.

Първата работна среща на партньорите се проведе на 20 септември в Зуум и даде старт на интензивната програма с дейностите.
Екип от опитни експерти, политически лидери и активисти от социалните партньори започва разработване на Анализ на политиката по социално партньорство и граждански диалог в рамките на ОСТС към МЗХГ и нивото на диалогичност и способност на партньорите за съвместно управление на кризи и процеси в земеделието.
Анализът ще послужи за изготвяне и представяне на Препоръки за насърчаване на секторния социален диалог и работата на ОСТС.

Проектът се финансира по Оперативна програма "Добро управление" и Европейският социален фонд на обща стойност 56 019,60 лв.

Едно от основните дейности по проект BG05SFOP001-2.025-0166-С01 е изготвяне и публикуване на анализ, който да изследва състоянието на нивото на сътрудничество и гражданско участие в секторните политиките на социалните партньори.

Прочети още...

Реализирането на партньорски проект BG05SFOP001-2.025-0166-С01 "Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“ включва мащабна информационна кампания за повишаване осведомеността на местните общности.

Прочети още...

Реализирането на партньорски проект BG05SFOP001-2.025-0166-С01 "Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“ включва мащабна информационна кампания за повишаване осведомеността на местните общности.

Прочети още...

На 12.05.2023г. в гр. София се проведе третият дискусионен форум в рамките на партньорски проект BG05SFOP001-2.025-0166-С01 "Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“. Основна тема на събитието бе "Безопасност и здраве при работа".

Прочети още...

Във връзка с реализирането на проекта се провежда информационна кампания под формата на поредица регионални информационни срещи. Целта е да се достигане по-широк кръг работещи и служители в сектор Земеделие, както и за насърчаване на гражданското участие в обсъждането на социалните политики.

Прочети още...

Една от основните теми, подложени на анализ и обсъждане в проект BG05SFOP001-2.025-0166-С01 е за ролята на социалния диалог и колективното договаряне в рамките на ОСТС към МЗм. Идентифицираните три тематични области: Заетост и доходи; Работна сила и нейната квалификация; Условия на труд в сектора и превенция на здравето на работещите, са част от социалния диалог и колективното договаряне. В тази връзка обобщаването на постиженията на ФНСЗ и разпространението им сред заинтересованите страни е важна стъпка в повишаване на осведомеността и популяризирането на добрите практики.

Повече може да прочетете в Брошурата тук.

Прочети още...

Във връзка с реализирането на проекта се провежда информационна кампания под формата на поредица регионални информационни срещи. Целта е да се достигане по-широк кръг работещи и служители в сектор Земеделие, както и за насърчаване на гражданското участие в обсъждането на социалните политики.

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности