Проект RAISE UP

“RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд”,  финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis” 2014-2020 / VS/2017/0320

Какво е недекларирана заетост? Кои са движещите мотиви за недекларирана работа?
Има ли общо разбиране и единна дефиниция за този социално неприемлив феномен в ЕС?
Доколко сме толерантни като общество към недекларираната работа?

Недекларираната работа възниква, когато официалният работодател заплати на своя работник или служител, декларирано в трудовия договор възнаграждение, но също и така допълнителна недекларирана заплата („заплата в плик"), за да избегне пълното дължимо социално и данъчно задължение. В държавите-членки на ЕС не се прилага общо определение на недекларирана заетост (undeclared work – UDW).
Където съществуват национални определения, те могат да бъдат широкообхватни по отношение на това, което обхващат или ограничават. В някои случаи определенията включват например извършена работа (положен труд), но недекларирана пред органите за социално осигуряване, неплатени вноски и данъци и неизпълнени задължения за водене на отчети и изцяло недекларирани икономически дейности. В други, определенията са насочени към конкретни дейности, например официални съобщения до съответните органи в началото на трудовото правоотношение…

Прочети още...

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Свери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.