На 13.09.2011г. в Министерството на труда и социалната политика  се проведе работна среща на отрасловите структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с Работната група към Министерството на труда и социалната политика по минималните осигурителни прагове.

Продължи..

Във дневния ред на заседанието, като отделна точка и по предложение на ФНСЗ, е включен въпросът за намалената численост на персонала в БАБХ и различията в заплащането на специалистите, преназначени от четирите структури на МЗХ.  Цялата информация ще бъде предоставена след провеждане на заседанието.

Продължи..

Федерацията на независимите синдикати от земеделието проведе обучение по ключови компетентности „Управление на промяната” и „Работа в интеркултурна среда” за своите активисти в периода 15-17.09.2011 г. в Паничище.

Продължи..

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности