Новини

Кръговата икономика е част от Биобазираното общество.

Всички сектори и системи, които произвеждат, преработват и използват биоресурси - горски, полски и морски екосистеми, първично производство на продукти в земеделието, горското стопанство, рибарството, събиране и рециклиране на остатъчни и странични продукти, отпадъци, храна, фуражи, химични и енергийни отпадъци - дават ресурси за биобазирана икономика.

Прочети още...

Да не забравим и работниците в този процес – те са ключов фактор в производствения цикъл и постигането на всички цели!

Общата позиция на двете федерации по хранителната верига от земеделието и хранителновкусовата промишленост може да видите тук. 

Прочети още...

На 15 май 2020г. социалните партньори в сектор Земеделие ЕФФАТ и GEOPA-COPA подписаха обща декларация, в която се ангажират с конкретни действия, за да се гарантира, че сезонните работници, които идват от страните-членки ще работят при достойни условия на труд и заетост, а достъпа им до работните места ще става при най-строги хигиенни норми в настоящата пандемична криза. Сред тях са:

Прочети още...

Предложения на Федерацията  на независимите синдикати от земеделието в дискусията по Пакет от мерки за действия в условия на извънредно положение за сектор „селско стопанство”. - Вижте като PDF

Становище на ФНСЗ по допълнения в КТ - Вижте като PDF

Прочети още...

На 16 април ЕФФАТ , заедно с още 27 европейски организации призовават за спешни мерки и структурни реформи, с които да се отговори на въздействието от пандемията COVID 19 върху работниците в земеделието и хранителната индустрия в ЕС.

В своето обща позиция „ Без спазване на правата на работещите в земеделието и  хранителната индустрия продоволствената сигурност на Европа е силно застрашена”

Прочети още...

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности