В средносрочната бюджетна прогноза, в проекта за 2017г. за Министерството на земеделието и храните е предвидена разходна рамка в размер на 246 900,4 млн. лева, който е  в почти същия финансов размер за 2016 г. - 246 908,2 млн.лв.

изтеглете като PDF

Икономическа реализация на фактора "Труд" в съвременното българско селско стопанство - анализ - изтеглете като PDF

Цената на труда в българското земеделие - презентация - изтеглете като PDF

Индустриално  възраждане  на селските  райони  на  България - Създаване  на  нови  работни места - аналитична разработка – Изтеглете като PDF

Презентации
Възраждане на заетостта в селските райони - Социални аспекти – Изтеглете като PDF
Реиндустриализация - Земеделие - Изтеглете като PDF

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Свери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.