Браншовата структура в Напоителни системи и ФНСЗ алармират Министър Бозуков и изпълнителната власт за спешно решение на усложнената обстановка в дружеството и осигуряване на нормални условия за работа и навременно изплащане на работните заплати и осигуровки на работещите в дружеството.

Вижте писмото като PDF

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности