• Да повиши синдикалната чувствителност и капацитет по отношение на равнопоставеността на работното място
  • Да повиши съзнанието за равнопоставеност на работниците без оглед на пол или етническа принадлежност
  • Да допринесе за разпространение и насърчаване на интеркултурните компетенции и равните права сред работещите в сектора
  • Да проучи общественото мнение за степента на информираност и да инициира консултации по тези въпроси
Прочети още...

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности