• Представители на ФНСЗ - Владя Събкова /ССА/ и Мария Карапанчева /НВМС/ преминаха курс на обучение за преподаватели по ключови компетентности - модул "Работа в интеркултурна среда" и "Управление на промяната" в град Пловдив 01.11 - 14.11.2010 г.
 • Участие на Светла Василева, Председател на ФНСЗ в обучение за напреднали по темата "Постижения и инструменти на Европейския социален диалог" на 29-30 март в Будапеща.
 • На 17,18 и 19 март в гр. Велинград 36 синдикални активисти от НВМС към ФНСЗ взеха участие в семинар  на тема “Активно участие на синдикатите в социалното партньорство във връзка с разработването и прилагането на нова стратегия на ЕС за подобряване на превантивните и контролни мерки в системата на здравеопазването на животните и безопасността на храните.
 • На 11-12 март в Банкя се проведе семинар с 22 синдикални активистa на ФНСЗ - бранш ИАБГ и НФТ „Химия и индустрия” под надслов "Модернизация на синдикатите", иницииран от Международната организация на работниците от Хранителна промишленост, Земеделие и хотелиерство – ICEM/IUF-SEE. Лекторската част обхвана презентации на темите: „Комуникационна стратегия на синдиката - умението да правим кампании” и „Гъвкава заетост и синдикална политика”.

 

 • Семинар на тема "Процедури по информиране и консултиране на работниците и служителите в съответствие с КТ и разрешаване на конфликти и комуникационни умения в светлината на водене на преговори и диалог с работодатели", бранш Аграрна наука, 1-3 април, Банкя
 • Семинар на тема "Управление на времето" за повишаване капацитета на млади синдикалисти от Международната федерация на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост, земеделието, тютюнопроизводството, 6-8 май, Албена
 • Семинар на тема "Измеменията в трудовото законодателство, закона за държавния служител и приложението им в браншовия колективен трудов договор", бранш НВМС, 13-15 май, Велинград

 • "Колективното договаряне и безопасни и здравословни условия на труд" за бранш Национална ветиринарно-медицинска служба, 26-27 март, Банкя.
 • "Социалният диалог в сектор Земеделие - обмяна на добри практики с партньорите от ИГ БАУ, Германия", 26-27 май, София
 • "Равнопоставеността на работното място в сектор земеделие" - Национална работна среща, 4-6 юни, Албена
 • "Информиране и консултиране на работниците и служителите. Актуални промени в трудовото законодателство. Предизвикателствата на миграционните процеси и свободното движение на работещи пред синдикатите." Годишна браншова среща на „Напоителни системи" от ФНСЗ, 1-3 октомври, Огняново
 • "Методи на работа - преговори и техника на презентиране", 25-27 ноември, Охрид, Македония
 • "Социалният диалог в сектор Земеделие - европейски поглед. Развитие на експертния потенциал на синдикалния актив на ФНСЗ", 3-5 декември, Велинград
 • Браншова среща на „Аграрна наука"' от ФНСЗ

 • Годишна отраслова среща ФНСЗ в светлината на европейското членство на България - "Секторният социален диалог в земеделиет", 17-19 май, Слънчев Бряг
 • Интерактивен тренинг за синдикални активисти: "Комуникации и разрешаване на конфликти", 28-30 ноември, Велинград

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности