Системите по професионално обучение в отделните страни-членки на Европейския съюз варират в широки граници. От тук произтича и трудност в сравнение на професионалното обучение по браншове. Този въпросник има за цел да предложи метода/насоката как да се опрости дискусията по време на регионалните семинари, които ще се проведат в рамките на проекта AGRI TRANS.

Пълният текст на доклада


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.