Във връзка с изпълнението на проекта VS/2012/0305, Федерацията на независимите синдикати от земеделието организира три работни срещи в България, Македония и Румъния

на който заседанието на Управляващия комитет ще даде специален акцент върху темата в страната-кандидатка и ще позволи на партньорството да наблюдава напредъка на проекта и да следи дискусията по време на семинара.

Трите работни семинара в избраните три страни (България, Македония и Румъния) се провеждат с 20 представители на от отделните браншове в сектора, като се включват представители на работещите и на работодателите, всички заинтересовани от проектната идея, които:
1. да повишат знания и умения по определени теми (предварителен списък с теми)
2. заедно да изследват възможностите и да подготвят Националните насоки/препоръки отн. темата Информиране и консултиране. По време на семинарите се включват и национални експерти по двете теми „Информиране и консултиране” и „Колективното договаряне”. Работа с въпросниците.

Постигнатите резултати се представят и обсъждат с останалите партньори и експертите в процеса на проектния цикъл и особено по време на заседанията на Управляващия комитет и на Транснационалната конференция

 


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности