Всяка постигната договореност трябва да бъде веднага представена на нашите синдикални членове! Това е Х-елементът в изграждането на доверие и комуникация с нашите членове!

Синдикалистите на КНСБ от бранш Българска агенция за безопасност на храните проведоха работна среща за обсъждане на колективното договоряне за държавните служители в сектор земеделие и възможностите за ефективна защита на правата на работещите.

 • 008
 • 048
 • 051
 • 052

Работната среща се проведе в периода 11-13 юли 2017г. в Банкя с участието и на колеги синдикалисти от Австрия и Чехия.

Сравнителният преглед на статута на държавния служител в трите страни и възможностите за колективната защита на фундаментални права на работещите в публичния сектор, както и особеностите на колективното договаряне и действията на синдикатите в тези процеси занимаваха участниците acheter viagra по време на работната среща. 

Обмяната на информация и синдикален опит между трите синдиката провокира много въпроси за размисъл и идеи за синдикални акции в нашия национален контекст.

Недостатъчно положителния имидж на държавните служители на терен в българското общество, ниските трудови възнаграждения и ограниченията за колективно договаряне в сегашната правна рамка бяха адресирани в целенасочена групова работа на срещата.

В резултат на работата се стигна до конкретни предложения, които да бъдат отстоявани от ФНСЗ и КНСБ в следващите 1 - 3  години:

1 Необходимост от промяна в Закона за държавния служител и поднормативната уредба, така че да се даде възможност за подобряване на престижа, трудовите възнаграждения и условията на труд на държавните служители.


Предложенията в конкретика (резултат на работната група)

 1. Компенсация на отпадналия клас за прослужено време чрез добавка за ранг към основната заплата.
 2. Ежегодно повишаване на основната заплата с процента на инфлация за страната.
 3. Стартова заплата на държавен служител да се обвърже с минималната работна заплата в страната ( две минимални заплати) или промяна на таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати в частта „минимални нива”. Приложение 1 към чл. 3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в Държавната администрация.
 4. Промяна на чл.12, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в Държавната администрация, както следва:
 • т.2 – до 10 %
 • т.3 – до 20 %
 • т.4 – до 30 %
 1. Да се даде право на държавен служител да практикува свободно професията си.
 2. Обезщетения при възникване на заболяване, предизвикващо трайно увреждане.
 3. Санкция на работодателя при неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Обезщетение при смърт на държавен служител да се изплаща и при физическо съжителство ( на „семейни начала”).


2. Подготовка за преговорите за Колективен трудов договор и Споразумение за работещите и служителите в БАБХ (април - май 2018г.) с по-добри договоренности в часта «Работно време, почивки и отпуски» и «Заплата и обезщетения».

Всяка постигната договореност трябва да бъде веднага представена на нашите синдикални членове! Това е важен елемент в изграждането на доверие и комуникация с нашите членове.

3. Организиране на кампания за положителен имидж на служителите в БАБХ и лобиране за законодателни промени.


«..Държавните служители в Австрия се ползват с висок обществен престиж и много

Привилегии. Те имат сериозно лоби в Парламента, 40% от депутатите са държавни

Служители….Oсвен това имат и силни организации.», казва Герхард Риис от PRO-GE .

 1. Да повишим разбирането в обществото за важността на работата на лекарите и специалистите в БАБХ в полза на потребителя и обществото.
 2. Целенасочена работа с партньорски организации – НПО, организации на потребителите, природо-защитни организации, на големите хранителни вериги , медии.  Медийна кампания.
 3. Целенасочени срещи с народни представители и парламентарни комисии за представяне на нашата теза.

Солидарността е в пряка връзка с усещането за справедливост в обществото!

Синдикалните активисти от ФНСЗ при БАБХ предложиха да обединят усилия за законодателни промени и реабилитиране на публичния образ на държавния служител и с другите сестрински организации в КНСБ, които представляват интересите на тази голяма част от работеща България, чийто работодател е държавата.  

 


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Позика без довідок і кредит онлайн цілодобово на картку в Україні. Рішення за кілька хвилин.

Оформить на банковский счет кредит 24/7 на карту в Украине. Новый клиент может рассчитывать на минимальный процент.

Моментальний кредит з автоматичним рішенням в Україні без відмови цілодобово. Потрібен паспорт і другий документ.

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности