Синдикалните ръководства на земеделските синдикати от Югоизточна Европа се събират за да обменят актуална информация за процесите в синдикалната работа в страните си по най-важните въпроси, да консолидират позиция за действия в областта на колективното трудово договаряне и социален диалог на национално ниво и да демонстрират своята солидарност в сектора в региона.

Продължи..

Днес 27.08.2013г. в Министерството на труда и социалната политика в рамките на кръга от работни срещи на отрасловите структури на синдикатите и на работодателските организации,

Продължи..

Федерацията на независимите синдикати от земеделието заедно с ръководството на КНСБ поиска  среща с новия министър на земеделието проф. Димитър Греков веднага след провеждането на предсрочните избори и сформирането направителство.

Продължи..

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности