Новини

На 12. януари 2011 г. в Брюксел се проведе заседание разширената група по наблюдение към Европейската комисия, която продължи обсъждането на ОСП до

 

2020г., като взе под внимание Съобщението на ЕК до Европейския парламент, Съвета, Европейския социален и икономически комитет и Комитета на регионите, публикувано на 18. ноември 2010 г.

В заседанието участваха 190 представители на различните ключови участници в областта на земеделието – работодатели, фермерски организации, синдикати,
потребители, ориентирани към екологичното земеделие организации, млекопроизводители, организации на кооперативите, на необлагодетелстваните и
планински райони в Европа и други неправителствени организации. Групата на ЕФФАТ бе представена от 5 делегати, включително от Румъния и България.
Заседанието бе открито от г-н Силва Родригез, генерален директор на ГД АГРИ. той
приветства участниците с добре дошли и ги насърчи да се включат активно в
обсъждането и обмяната на идеи по отношение на ОСП 2020, която трябва да се
реализира в една нелека среда – криза в пазара, бюджетни рестрикции и нови
предизвикателства, свързани с климатичните промени и комуникация с широката
общественост за разбиране на целите на земеделската политика като обществено
значими.
Очакванията на Комисията и лично на комисар Чолош от тази дискусия са свързани с
получаване и изследване на обратната връзка с обществото и проявен конструктивен
критицизъм.
Представянето на отделните теми, а именно:
1. Съобщението на Комисията относно ОСП 2020
2. Пакетът от мерки, свързани с качеството на храните
3. Пакетът от мерки, свързани с млякото
бе направено от г-н Ханиотис, Директор дирекция, г-жа Дормал-Марино, Зам.
генерален директор и г-н Хоелгард, зам. генерален директор в ГД АГРИ.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности