Новини

Федерацията на независимите синдикати от земеделието подготви становище по проектобюджета на МЗХ за 2012 г.,

което бе представено в Националния съвет за тристранно сътрудничество и ще бъде внесено в Комисията по земеделие към Народното събрание и в ОСТС към МЗХ. В своето становище по проектобюджета за 2012г. ФНСЗ настоява отрасъл „Земеделие” да се  разглежда приоритетно, с цел финансиране на дейностите от обществен интерес – превантивни мерки за предпазване от вредните въздействия на природните бедствия, контрол на качеството на храните, предпазване от болести и вредители, обслужваща и научно-изследователска дейност, поддържане на виталността на селските райони.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности