Новини

Конференцията бе посветена на тежката ситуация sildenafil 50 mg ou 100 mg на мигриращите работници в и извън Европейския съюз, злоупотребата със социалното им положение, трудовите им отношения, условията на труд и живот, заплащане и  необходимостта от активно и засилено сътрудничество между синдикатите и институциите за защита на правата на сезонните работници на национално и на европейско ниво.

Социалният диалог е източник на устойчиви решения в тази област, потвърдиха всички говорители.

В конференцията участваха представители на секторните синдикати от редица европейски страни, работодателски организации, експерти изследователи в областта на миграционните процеси, неправителствени организации, посветени на работата с мигранти в Италия. Бяха представени сериозни изследвания за профила на мигрантските потоци в Европа и Италия, cialis икономическия принос на сезонните работници-мигранти и социалния аспект на явлението.

Светла Василева се обърна към конференцията с апел да се работи за по-координиран и хармонизиран модел на европейския трудов пазар, на който днес сезонните мигриращи работници са силно подценявани.

В двата дискусионни панела българските експерти г-жа Христина Митрева – съветник по социално осигурителните политики и Даниела Кадийска, директор дирекция ”Международна трудова миграция” в българската инспекция по труда, представиха нашите тези за активно социално сътрудничество и добри примери за взаимодействие и на европейско ниво.  

Имаме нужда от обновяване на досегашния модел на европейския трудов пазар,  в който диалогът и директния контакт с работника е възможен и води до реални политики на устойчиво развитие.

  • 001
  • 002
  • IMG_0386
  • IMG_0388
  • IMG_0389
  • IMG_0392
  • IMG_0396

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности