Новини

След последователна информационна кампания, многобройни срещи по места със своите членове и след усилени преговори между синдикатите и ръководството на Селскостопанска акаемия на 25.11.2019 г. бе подписан новият Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на Селскостопанска Академия.

Договорът бе подписан от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р инж. Мартин Банов и представителите на двата национално представителни синдиката –КНСБ – ФНСЗ, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Александър Цапов.

В изпълнение на синдикалните ни цели и поети ангажименти за увеличаване на доходите и подобряване условията на труд (тук ако може да се активира кампанията Време е!) в Договора са разписани редица по-добри условия в полза на работещите в системата на Академията, които са наши синдикални членове или присъединени към синдиката. Браншовият КТД е рамка и основа за синдикални инициативи по отделните структурни звена на ССА.

  • 001
  • 002
  • 003

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности