Новини

Федерацията на независимите синдикати от земеделието призовава българските евродепутати и министър Танева да подкрепят по-социална и справедлива ОСП по време на гласуването следващата седмица. Искаме ясна социална обвързаност на плащанията по ОСП със заетостта и трудовите стандарти.

Предстоящите дни и седмици са решаващи за бъдещето на селскостопанския сектор, към който всички имаме грижа и отговорност. Безусловно най-голямо внимание заслужават работещите хора в секторафермери и наети работници.

Днес пандемията и амбициозните цели дават шанс на ЕС да преосмисли модела на селскостопанския сектор и да го направи по-устойчив и социално справедлив - модел, в който човешките и трудови правата на работниците имат място. Вярваме, че предстоящото гласуване по въпросите на Общата селскостопанска политика със своя дял от 38% от бюджета на ЕС, трябва да допринесе за тази цел.

Нашите неизменни настоявания са за обвързването на субсидиите за земеделските стопанства със заетостта и защитата на работещите в тях. Иначе казано да се спре подпомагането на стопанства, които не зачитат правата на работещите и не спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, свързани с трудовото законодателство и договореностите в колективните споразумения, социалното и трудовото право на ЕС и конвенциите на МОТ.

От десетилетия субсидиите за земеделските стопанства са обвързани със спазването на екологичните стандарти, опазването на обществено здраве и хуманно отношение към животните. Вярваме, че всички споделяме разбирането, че работниците са също толкова ценни и заслужават уважение и достойнство, наравно с останалите.

Ние настояваме бъдещата ОСП да въвежда европейски правила по безопасност и здраве при работа, както и задължително включване на програми за обучение и преквалификация за работниците в земеделието. Това е не само етично правилно, но е принос и към защита от нелоялна конкуренция на всички онези фермери, които зачитат правата на работниците и трудовите стандарти. 

Голямата тема за бъдещата селскостопанска политика минава през темата за справедливостта и достойнството на човека, а българския принос към нея зависи и от позицията на българските евродепутати и министри в Съвета на министрите.

Писмо до Министър Танева - Министерство на земеделието храните и горитеВижте като PDF


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности