2009 година

 • Участие на Валентина Васильонова, зам. председател на ФНСЗ в конференция на тема "Борба с климатичните промени - сигурнни работни места", организирана от EFFAT във връзка със световната среща на върха за климата в Копенхаген, 11 декември.
 • Конференция на тема " Социалният диалог в Земеделието - достиженията на Европейското законодателство", организирана съвместно със СБАО, 27 ноември
 • Заключителна конференция по проект "Изграждане на мрежи по трудова заетост в селските райони" във Варшава, Полша, 15 - 17 ноември.
 • Среща на Комитета по управление на проект MESDA, 11-12 ноември, София.
 • Регионална среща на синдикалните активи на ФНСЗ - България, Агросиндикат - Македония и Независимите синдикати от Земеделието, храните и тютюните от Сърбия на 25 - 27 октомври в Пролом Баня, Сърбия.
 • Трети конгрес на EFFAT, 20-21 октомври, Берлин.
 • Конференция на синдикалните организации, членки на EFFAT от страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа в сектор Земеделие, 19 октомври, Берлин.
 • Европейска конференция на тема " Предизвикателствата пред социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки и страни-кандидатки от Балканския регион" по проект MESDA на ФНСЗ, 8-9 октомври, София.
 • Годишна асамблея на ФНСЗ, 3-5 юни, Златни пясъци.
 • Среща на синдикатите от Земеделието от Източно Европейските страни, 31май-02 юни, Бърно, Чехия
 • II Работна среща по проект «Мрежи по заетост в селските райони», 18-20 май, Варна.
 • Участие на представители на ФНСЗ в Европейска конференция на тема "Поощряване на социалния диалог в новите страни членки и страни кандидатки и развиване капацитета социалните партньори от Румъния, България, Хърватия и Турция", 27-28 април, Истанбул.
 • Интервю по проект MESDA, 16 април, Скопие, Македония с представители на Агро-синдикат - Македонския синдикат от Земеделието, на работодателите и на Министерство на Земеделието.
 • Втора работна среща на Управителния комитет по проект MESDA , 14-15 април, София.
 • Генерална асамблея на сектор Земеделие и участие в семинар на тема "Сезонната работа в Европа", 30-31 март, Марсилия.
 • Първа работна среща по проект «Мрежи по заетост в селските райони», 18 - 21март, Берлин.
 • Интервю по проект MESDA, 16 март, София - Интервюто бе проведено в Министерство на Земеделието и храните с представители на министерството: г-жа Юнгарева, секретар на Отрасловия Съвет за Социален диалог в Земеделието, представители на работодателски организации /Съвет на Българските Аграрни Организации и Асоциация на земеделските производители в България / и представители на ФНСЗ по предварително подготвен въпросник от г-н Жан Пиер Клапуш, експерт от "Projectives Reseau" към EFFAT, Брюксел за състоянието на тристранния социален диалог в България.
 • Работна среща по проект „АGRI TRANS", Варшава, 16 февруари 2009 г.
 • Работна среща на партньорите по проект MESDA, 11-13 февруари.
 • Участие в Европейска конференция за сезонната работа, 14-16 януари, Берлин

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности