Прокет "Проектно управление на длъжностите и компетенциите в земеделието"

Проектът, представен в настоящия доклад, има амбицията да разработи в основни линии инструмент за Прогнозно и Превантивно Управление на Длъжностите и Компетенциите (ППУДК). Организацията на земеделския сектор има някои специфики -  от една страна, преобладават дребните земеделски стопанства, от друга, положението в отделните страни е твърде различно както от гледна точка на развитието на отрасъла, така и на социалните връзки.

Пълният текст на проекта


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности