XVIII Редовен конгрес на ФНСЗ, 7. декември 2011 г., София 1. Отчетен доклад за дейността 2. Програма и резолюции на ФНСЗ за следващия период 2012-2016г.

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности