В обсъждането, състояло се на проведена Кръгла маса на тема „Науката и бизнеса – заедно за иновативно и устойчиво земеделие“ участваха ïðåäñòàâèòåëè íà Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, Селскостопанска академия, Председателят и зам. председателите на Парламентарната комисия по земеделие и храни, представители на БАН, аграрни университети, браншови организации и синдикати.

Продължи..

След проведени поредица от срещи на Председателя на ФНСЗ Светла Василева с ръководството на Министерството и лично с Министър Танева, последната от които бе на 17 ноември, след изпратената Протестна нота от работещите и

Продължи..

На 12 ноември 2015г. в Брюксел социалните партньори в земеделието подписаха Обща декларация "Да изградим социална Европа", с която дават силен сигнал, че ще продължат да работят за утвърждаване на Европейския социален модел.

Продължи..

За пръв път от шест години насам в проекта на Закона за държавния бюджет на Р България за 2016 г. за Министерството на земеделието и храните е предвидено увеличение на разходния таван с  19 923 300 лева или  9.2 %.

Продължи..

На проведената на 29.10.2015г. в гр. Банкя Браншова среща на синдикалния актив на ФНСЗ и НФТНИ в ССА с ръководството на Академията и Зам. министър доц. Георги Костов бе поставен горещия въпрос за новата визия за Селскостопанска академия и оптимизиране на аграрната наука, разработена от работна група на МЗХ.

Продължи..

Селскостопанската наука на България отдавна е взета на прицел от управляващите с многобройни политически опити за преструктуриране, реформи, преобразуване, оптимизация.

Продължи..

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности