На проведената на 18.05.2015 г. среща между ръководството на Селскостопанска академия и представителите на двата браншови синдиката ФНСЗ към КНСБ и НАФТИ към КТ „Подкрепа” и 40 синдикални председатели от звената на Академията, свързани с масовото уволнение в Академията и голямото социално напрежение сред колективите.

Продължи..

С отворени протестни писма и протестни декларации, адресирани до Парламента, Правителството, Министерството, ръководството на Академията, работещите искат да спасят аграрната наука на България!

Протестно писмо от Института по полевъдни култури в Чирпан
Протестна декларация от Образцов чифлик, Русе
Протестна декларация от Института по царевицата в Кнежа

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности