Проект „Насърчаване на социалния диалог в Сектор Земеделие в новите страни-членки за развиване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието”

Събития Материали

{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0067{/gallery}

В периода 09-11 април 2014г. в хотел Down Town, София се проведе първата от поредицата регионални работни срещи в рамките на проект VS/2013/001/0407, който Федерацията на независимите синдикати от земеделието изпълнява в партньорство със сродни синдикални организации от 9 европейски страни и финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Прочети още...

{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0065{/gallery}

Управляващият комитет по проекта „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки за разработване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в Земеделието” проведе първата си работна среща в периода 24-25 февруари 2014 г. в София.

Прочети още...

На 1 януари 2014 г. ФНСЗ и партньори стартираха едногодишен проект под надслов „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки за развиване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в Земеделието” VS/2013/001/0407.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Бюджетна линия 04.03.03.01 на Европейската комисия.

Прочети още...

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности