Участниците в регионалната работна среща на синдикалните активи от сектор Земеделие от България, Македония, Румъния и Сърбия дават мандат да се създаде Регионален/Балкански Съвет на синдикатите от сектор Земеделие за сътрудничество, солидарност и подкрепа.

Продължи..

В периода 11-12 май 2011 г. в гр. Скопие, Македония се проведе четвъртата конференция на тема „Подкрепа за организациите на социалните партньори в сектор Земеделие от новите страни-членки и страни-кандидатки”.

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности