С голяма удоволствие споделяме поредната инициатива на наши синдикалисти, подкрепена по програма "Култура, спорт, туризъм". 35 членове на СО при НС ЕАД - гр. Шумен посетиха архитектурен комплекс "Създателите на българската държава" (1300 години България).

Продължи..

ФНСЗ и ФСОГСДП заедно с НФСЗГС – КТ "Подкрепа" и социалните партньори БАКИБ - БТПП и НСЗКБ - АИКБ депозираха в МЗХ поредното искане за сформиране и свикване на ОСТС към МЗХ.

Продължи..

От деня на подписването на Зелената сделка, Справедливия преход е неизменно на фокус в дейностите на ФНСЗ. Не само заради реалните климатични промени, които се отразяват на сектор Земеделие, но и заради всички трудещи се, които биват повлияни по един или друг начин от тези процеси.

Продължи..

По време на предизборната кампания за избор на депутати в 50-то Народно събрание на Р България и представители на Европарламента бяха проведени традиционните срещи между водещите политически сили и КНСБ с участие на председателите на всички федерации.

Продължи..

Личните срещи със синдикалните колективи винаги са били важна част от дейността на ФНСЗ

Ракетострелците настояват за 30% увеличение на заплатите в Бюджет 2025

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности