Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder („Информация и съвети за мигранти и сезонни работници в селското стопанство на ЕС“ VS/2021/0028), чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Прочети още...

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder („Информация и съвети за мигранти и сезонни работници в селското стопанство на ЕС“ VS/2021/0028), чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Прочети още...

Brexit засегна много силно работещите в страната - местни и чужди граждани. Немалко от тях са българи. Какви са трудовите и социални права на  работещия човек във Великобритания днес?
Вижте на български език тук:

Работа във Великобритания - ръководство за вашите права - (Bulgarian version) | TUC

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности