Освен основните направления на синдикална дейност, през 2024г. ФНСЗ стартира програма „Култура, спорт, туризъм“, която да възроди автентичните синдикални ценности и традиции за колективна, споделена, образователна, социална и културна дейност.

Основна цел на тази програма е да се даде възможност на синдикалните членове да се събират и общуват в по-непосредствена и атрактивна за самите тях обстановка.

За реализирането на тази инициатива ще се търси съдействие и подкрепа на Съюз на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) и Независима синдикална федерация "Култура" (НСФ "Култура"), с което ще се укрепва междусиндикалното сътрудничество.


 

За 114 синдикални членове от Добруджански земеделски институт, ССА, 23 Март ще остане в спомените им като денят изпълнен с приключения, история и най-вече споделеното преживяване на един сплотен синдикален колектив.

Прочети още...

Постановката „Солунските съзаклятници“ от програмата на Драматичен театър Пловдив събра още една пъстра група от любители на театъра по инициативата„Програма – култура, спорт, туризъм“ на ФНСЗ.

Прочети още...

С голямо удоволствие споделяме за поредното посещение на театрална постановка по културната програма за 2024. На 22.02.24г. 15 синдикални членове от ИЗК "Марица" останаха изключително позитивно впечатлени от спектакъла "Одисей" , представен на сцената на Драматичен театър - Пловдив.

Прочети още...

По предложение на СО на Институт по декоративни и лечебни растения, с. Негован и синдикалния председател доц. д-р Стела Димкова, колективът посети организирано изложението "АГРА-2024". Към мероприятието се присъединиха също синдикални членове от ИПАЗР "Н. Пушкаров", с което се укрепват не само професионалните, но и вътрешно синдикални взаимоотношения.

Прочети още...

Синдикална организация на ИТТИ също се включи в новата инициатива на ФНСЗ, като използва възможността да покани колеги от други институти и опитни станции, с които общуват предимно в дистанционна среда. Колективът в разширен състав посети спектакъла „Солунските съзаклятници“ от програмата на Драматичен театър Пловдив.

Благодарим за топлите думи, с които споделиха тяхното преживяване!

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности