Проект RAISE UP

- Днес най-после признаваме, че в сравнение с останалите икономически сектори в селското стопанство недекларираният труд е сериозно разпространен, а щетите от това са пагубни.

Прочети още...

Недекларирания труд в селското стопанство - какво трябва да знам, за да не попадна в капана?
Вижте брошурата като PDF

Undeclared work in the agriculture - information brochure for escaping the traps in Bulgaria
Download as PDF

Прочети още...

С общи усилия в борбата с недекларирания труд и модерното робство синдикатите от България и Италия ще развиват „мрежа на посолствата” за по-добра информираност и консултираност на сезонните работници мигранти

На 22.10.2018 в Гранд Хотел София се проведе работен семинар в рамките на проекта „План за съвместни действия в полза на сезонните работници мигранти: транснационални партньорства, изграждане на мрежи и сформиране на група от референти” (VP/2017/001/0044 - VS-2017-0363).

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности