Председател:
Валентина Васильонова (Федерацията на независимите синдикати в земеделието)

Членове:
Силвия Милева (Институт по криобиология и хранителни технологии към ССА, София)
Ани Янчева (Институт по животновъдни науки, Констинброд )
Десислава Тотева (Институт по аграрна икономика)
Анелия Каломенска (Напоителни системи, Русе )
Емилия Димова (Напоителни системи, Пазарджик )
Ирена Бонева (ОДБХ, Силистра)
Мария Карапанчева (НДНИВМИ)
Вера Чакърова (Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”, Г. Чардак)
Севдалина Николчовска (Изпълнителна Агенция „Борба с градушките” Централно управление, София )
Диана Босашка (Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в Животновъдството , София )
Йорданка Димитрова (ЗК "Нива-93")

Женска секция на ФНСЗ - Проекто-план за изграждането

Осемнадесетият редовен Конгрес на Федерация на независимите синдикати в земеделието признава значителното присъствие и голямата роля на жените в селското стопанство.

Като отчита необходимостта да продължи активно своята дейност по въпросите и проблемите на жените (близо 52 % от работещите в земеделието са жени, а в синдикалните ни структури жените представляват преобладаващата част от тях);

Като осъзнава, че жените в България са капитал с високо образование, което обаче не успяват да превърнат в адекватно и съизмеримо с мъжете заплащане или във властови ресурс чрез адекватно кариерно развитие и все още са в уязвимо положение по отношение на достъп и реализация на права;

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности