„Синдикатът е една ръка с много пръсти, а колективното трудово договаряне и самият Договор е решимост на работодателя да сподели власт, отговорност и пари със своите работници и служители.”

Колективният трудов договор е основен инструмент за безконфликтно уреждане на отношенията между двете страни в трудовите отношения. Той гарантира защита на достойнството на работещия човек и възможност за увеличение на неговите трудови доходи. Единственото условие, което трябва да е спазено е работещите да са сдружени в синдикална организация и да водят социален диалог със своя работодател.

Всеки синдикалист знае как се преминава през процеса на преговаряне и как се отстояват предложения или постижения. Затова и темата за присъединяване към Колективния трудов договор на работещи, които не членуват в синдикалната организация и да се ползват договорени постижения поставя на изпитание синдикалните активисти и повдига морални въпроси от типа: „Морално ли е да чакаш безучастен  други ... да пилеят време и нерви, за да договарят след дълги и изтощително-напрегнати преговори, да влизат в конфликти, за да постигнат нещо по–добро от постигнатото вече в индивидуалните им трудови договори в КТД, а ти да ползваш наготово?”

Пространният юридически анализ на г-н Христов може да прочетете тук в статията, която публикуваме с неговото любезно съдействие.  

Присъединяването към колективен трудов договор - история, практика и спорове относно дискриминационното действие на отделни клаузи в КТД.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности